Bezoekers regelement

"Voor de goede orde"

Bezoekers regelement

Bezoekers regelement tijdens activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL:

Als bezoeker aan activiteiten van Stichting Jeugdcarnaval HDL ben je hartelijk welkom, alleen vragen wij je te gedragen als gast en respect te hebben voor ons regelement en andermans eigendommen. Door het bezoeken van een activiteit ga je akkoord met de onderstaand bezoekers regelement en wordt je geacht hieraan te houden.

 1. Tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is het binnensmokkelen van (alcoholische) dranken ten strengste verboden. Ook is gebruik van bovenbeschreven middelen verboden op en om het terrein waar de activiteiten worden georganiseerd. Deze regel geldt voor alle bezoekers, ongeacht welke leeftijd. Alcohol wordt alleen geschonken aan 18+ers. En tijdens de Party Night wordt er geen alcohol geschonken.
 2. Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van alle soorten, hoeveelheden en vormen van drugs en verdovende middelen is bij en tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL, ten strengste verboden. Ook is gebruik van bovenbeschreven middelen verboden op en om het terrein waar de activiteiten worden georganiseerd.
 3. Het bij zich hebben van wapens, munitie zoals vernoemd in de wapenwet of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is ten strengste verboden. Stichting Jeugdcarnaval HDL behoudt zich voor alle voorwerpen die als zodanig gezien worden te vorderen.
 4. Indien u medewerking aan fouilleren (onderzoek aan lichaam en kleding) of visiteren (inkijken van tassen) weigert, dient u het terrein te verlaten.
 5. Het bij zich hebben van spuitbussen (o.a. serpentine en haarlak spuitbussen) tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is ten strengste verboden. Stichting Jeugdcarnaval HDL behoudt zich voor alle voorwerpen die als zodanig gezien worden te vorderen.
 6. Het gebruiken van alle soorten kauwgom is tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL, ten strengste verboden. Dit op last van de gemeente Bernheze, eigenaar van deze locatie.
 7. Het is verboden eigendommen van Stichting Jeugdcarnaval HDL en/of gemeente Bernheze mee te nemen buiten het gebouw. Dit betreft ook de kleding die door Stichting Jeugdcarnaval HDL aan medewerkers ter beschikking wordt gesteld. Bij beschadiging of diefstal van onze eigendommen of die van anderen ben je zelf aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Het mee naar buiten nemen van glazen/plastic bekers is ook in geen geval toegestaan, met uitzondering naar het buitenterrein.
 8. Tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is het niet toegestaan jassen en andere kleding op een plek onder te brengen anders dan de (verplichte) garderobe. Dit in verband met het vrijhouden van vluchtwegen. Tegen een vergoeding van € 0.50 mag je jas hier tijdens de activiteit hangen. Tijdens de Party Nights avonden zit de kosten van de garderobe in de entree verwerkt.
 9. Gevonden voorwerpen dien je bij de medewerkers van Stichting Jeugdcarnaval HDL in te leveren. Als je zelf wat verloren bent is het ook prettig als je datgene weer terug krijgt. Het niet inleveren van gevonden voorwerpen wordt opgevat als diefstal.
 10. Ongewenste intimiteiten, discriminatie evenals agressie ten opzichte van elkaar wordt niet getolereerd. Wij houden ons het recht voor bij vermoedens onmiddellijk de toegang tot de zaal/terrein te ontzeggen.
 11. Stichting Jeugdcarnaval HDL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele kwetsuren en schade aan eigendommen welke zijn toegebracht middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden. Stichting Jeugdcarnaval HDL kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade die bezoekers mochten ondervinden.
 12. Stichting Jeugdcarnaval HDL maakt tijdens activiteiten foto’s en plaatst deze op de website www.jeugdcarnavalhdl.nl. Indien je schriftelijk zelf aangeeft deze foto te willen verwijderen zal dat worden gehonoreerd.
 13. Bij onduidelijkheden bepaalt Stichting Jeugdcarnaval HDL het beleid.
Overtreding van enige bezoekersregels kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie en ouders / verzorgers worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd.
V1.3.0110

Regelement m.b.t. Jeugdoptocht HDL georganiseerd door de ex-prinsen:

Een goed verloop van de optocht wordt steeds moeilijker te realiseren. Ter voorkoming van schademeldingen, is het noodzakelijk de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
Deze veiligheidsvoorschriften en adviezen zijn er voor jullie. Laat dit ook goed doorlezen door jullie ouders/begeleiders !. Wij verwachten, dat jullie deze opvolgen, zowel in het belang van alle deelnemers aan de optocht als in het belang van de toeschouwers. Laten wij samen blijven streven naar een jeugdoptocht die ook voor de toekomstige Snevelbokken een blijvend carnavalshoogtepunt mag blijven.

Algemeen: Bouwwerken dienen een goede stevige onderconstructie te hebben waarop gebouwd kan worden. Er moet ook gedacht worden aan de bewegingen die door onderdelen gemaakt worden (topzwaar). Het telkens weer stoppen en aantrekken brengt ook krachten met zich mee. Een goede degelijke constructie is van groot belang zodat er niets kan afbreken of omslaan. Voorkom het beschadigen van andermans eigendom (straatlantaarns, bomen, auto’s e.d.). Het is zonde als je eigen carnavalswagen al flink beschadigd is voordat iemand hem heeft kunnen bewonderen.

 1. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de optocht en de daarbij te gebruiken middelen. Houd dan ook rekening met eigen veiligheid, bouw verantwoord en veilig – topzwaar geeft gevaar – vooral bij het stoppen en aantrekken. Denk aan uw verantwoordelijkheid ten opzichte van de toeschouwers, met name aan de kinderen.
 2. Wagens dienen, speciaal de wielen, afgeschermd te worden tot ca 20 cm boven de weg.
 3. In de optocht is het gebruik van gemotoriseerde trekkende voertuigen niet toegestaan. (Dit met uitzondering van jeugdprinsenwagen).
 4. De optocht commissie regelt het vertrek en de volgorde, en begeleidt de optocht. De optocht commissie bestaat uit leden van Stichting jeugdcarnaval HDL, Stichting carnaval HDL en de oud-prinsen.
 5. De aanwijzingen van medewerkers van de Stichting Jeugdcarnaval HDL en van Stichting carnaval HDL en de oud-prinsen dienen opgevolgd te worden.
 6. Het gebruik (en vooral misbruik) van alcoholische dranken is niet toegestaan in de jeugdoptocht van Snevelbokkenland. Het geeft op de toeschouwers en jury een negatieve indruk. Gebruik geen alcohol tijdens de optocht. Deelnemers aan de optocht die zich hier niet aan houden worden door het bestuur uit de optocht verwijderd.
 7. Tijdens de optocht dient iedere groep naar de groep voor en achter zich te kijken, om geen gaten te laten vallen. Wordt de afstand tussen u en de groep achter u te groot, dan dien je je snelheid aan te passen.
 8. Probeer bij pech aan de wagen tijdens de optocht zoveel mogelijk de wagen naast de weg te plaatsen of verlaat zo snel mogelijk het parcours van de optocht.
 9. Blijf je correct gedragen ten opzichte van elkaar en van de toeschouwers.
 10. Mochten er tijdens de optocht problemen ontstaan, roep dan de hulp in van het bestuur, zodat een en ander geregeld kan worden.
 11. Bij onduidelijkheden bepalen de medewerkers van Stichting Carnaval HDL, Stichting Jeugdcarnaval HDL en de oud-prinsen het beleid.

Wij hopen dat jullie de bovenstaande 11 punten ter harte zullen nemen, zodat de optocht goed en veilig verloopt.
V1.3.0504

Vragen en/of opmerkingen?

Contactgegevens

Bezoekadres tijdens carnaval:
Heilige stokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther

Telefoon tijdens carnaval:
06-27464650

E-mail:
stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com

Postadres:
Zijlstraat 5
5473 CK Heeswijk-Dinther

jeugdcarnaval hdl - logo

Contactformulier

E-mailadres

Bericht